Lichte Traumazorg Lemmer

 

De zorg voor lichte trauma's in Zorgplein Lemmer

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee groepen met patiënten met een eenvoudige breuk of ontwrichting te vergelijken, namelijk patiënten die hiervoor zijn behandeld door de huisarts en patiënten die zijn behandeld in het ziekenhuis.

Dit onderzoek heeft geen invloed op de röntgenfoto of uw behandeling, maar vergelijkt achteraf hoe tevreden u hierover bent. Na 1, 6 en 12 weken vult u via internet een vragenlijst in over uw ervaringen. 

Alle patiënten vanaf 12 jaar, die voor een eenvoudige breuk of ontwrichting zijn behandeld door de huisarts in Zorgplein Lemmer en patiënten die zijn behandeld in het Antonius ziekenhuis Sneek of het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen.

Bij minderjarige patiënten, oftewel patiënten tussen 12 en 18 jaar oud, vragen we toestemming aan beide ouders/verzorgers (wettelijk vertegenwoordigers). Als u beide uw toestemming wilt verlenen voor deelname van uw kind, kunt u dit aangeven door uw handtekeningen te plaatsen op het toestemmingsformulier. Als u dit niet wilt kan uw kind niet meedoen aan het onderzoek.

Als u besluit mee te doen aan het onderzoek zal de huisarts of spoedarts/chirurg die u heeft behandeld u aanmelden. U krijgt vervolgens per email enkele vragen toegestuurd, na 1 week, na 6 weken en na 12 weken. Deze vragen gaan over uw tevredenheid, hoeveel tijd u kwijt bent geweest, hoeveel de behandeling u heeft gekost en ook of u complicaties heeft gehad en of u nog klachten heeft. Het invullen van deze vragenlijst kost per keer ongeveer 10-20 minuten.