Lichte Traumazorg Lemmer

 

Achtergrondinformatie over het onderzoek

In Nederland vindt de diagnostiek en behandeling van fracturen en luxaties over het algemeen plaats in tweedelijns zorginstellingen. Echter, sinds januari 2017 wordt in de huisartsenpraktijk ‘Zorgplein Lemmer’ dezelfde zorg geleverd voor patiënten met lichte traumata.

In deze praktijk worden reguliere röntgenfoto’s gemaakt die op afstand worden beoordeeld door een radioloog. Wanneer een niet-complexe fractuur of luxatie wordt gediagnosticeerd voorziet de goed geschoolde en getrainde huisarts de patiënt van een spalk, mitella of sling en verzorgt de vervolgconsulten (follow-up) in zijn praktijk.

Hoewel lichte traumazorg reeds in diverse huisartsenpraktijken in Nederland wordt geleverd en zorgverleners zowel in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis zeer tevreden zijn met deze vorm van zorg, is het nog onbekend in hoeverre de patiënten tevreden zijn en welke factoren bepalend zijn voor deze tevredenheid. Tegenwoordig is de substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn wenselijk en daarom is het doel van deze studie om de patiënttevredenheid van lichte traumazorg, voor eenvoudige fracturen en luxaties, in de huisartsenpraktijk te onderzoeken in vergelijking tot het ziekenhuis.

Als de resultaten van lichte traumazorg in de huisartsenpraktijk gelijkwaardig blijken te zijn aan de resultaten in de nabije ziekenhuizen, zou lichte traumazorg landelijk naar de eerste lijn gesubstitueerd kunnen worden.